Categorii CNPT 2013

Informatii pentru autori

TEMA CNPT 2013 este „Trauma si Vindecare intr-o Comunitate aflata in dificultate”

si propunem urmatoarele subteme orientative:

 • Rezilienta (Persoane reziliente, comunitati reziliente)
 • Crestere posttraumatica 
 • Trauma timpurie, etape de dezvoltare si atasament 
 • Stress si coping
 • Comunitatea stransa si largita: factor de suport sau stressor
 • Abandon, separare, divort  
 • Moarte si procesul mortii  
 • Traume medicale, stressul pentru cei care ofera ingrijire
 • Catastrofe naturale  
 • Traume familiale  
 • Accidente ale mijloacelor de transport
 • Accidente de munca  
 • Agresiune si trauma  
 • Trauma si organizaţii  
 • Traumatizarea vicarianta  
 • Trauma si societate 
 • Migratie, emigrare si refugiati
 • Asistare psihologica a traumei  
 • Consilierea şi Psihoterapia traumei
 • Cercetarea in psihotraumatologie  
 • Trauma si educatie  
 • Trauma pentru jurnalisti si reflectarea traumei in mass-media  
 • Sensul vietii, spiritualitate

 

TIPURI DE LUCRARI

 Lucrarile se pot incadra in urmatoarele categorii:


Cercetare - lucrari ale cercetatorilor sau echipelor de cercetare din psihologie, cercetari cantitative sau calitative

Lucrari practice, aplicative - studii de caz din consiliere, psihoterapie, strategii de interventie din cadrul institutiilor, propuneri de noi tehnici, metode de interventie sau asistare psihologica, psiho-educationala, psiho-sociala,

Studii teoretice - cele care propun noi idei, noi perspective, amendamente la teoriile existente.

 

Lucrarile acceptate de Comisia Stiintifica a CNPT 2013 vor fi publicate intr-un volum cu ISBN.

Acceptarea lucrarilor se va face pe baza criteriilor detaliate in continuare.

Va rugam trimiteti rezumatele si lucrarile in-extenso catre doamna Diana Vasile la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CALENDARUL LUCRARILOR

 

Data limita de primire a rezumatelor:  09 septembrie 2013

Data limita de primire a raspunsului de acceptare sau respingere a rezumatului16 septembrie 2013

Data limita de primire a lucrarilor in-extenso, pregătite pentru publicare: 7 octombrie 2013

Data limita de primire a raspunsului de acceptare a lucrarilor in-extenso sau respingere/refacere a lucrarilor: 14 octombrie 2013

Data limita de primire a lucrarilor refacute: 21 octombrie 2013

Data limita de de primire a raspunsului de acceptare a lucrarilor in-extenso sau respingere a lucrarilor corectate: 28 octombrie

 

Va rugam trimiteti rezumatele si lucrarile in-extenso catre doamna Diana Vasile la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Important:

In volumul de lucrari complete vor fi publicate numai acele lucrari care au fost acceptate pana la data de 14 octombrie 2013 (asadar cele care au fost trimise pana la data de 07 octombrie 2013). Restul lucrarilor refacute si acceptate la al IIlea termen (21 octombrie) vor putea fi prezentate in sesiunea de lucrari stiintifice, autorii vor primi reducerile de pret si diploma cu creditele corespunzatoare, rezumatul va fi publicat in brosura conferintei dar lucrarea integrala nu va aparea in volumul de lucrari complete al conferintei.

 

EVALUAREA REZUMATELOR SI A LUCRARILOR

 

Evaluarea rezumatelor si a lucrarilor se va face de catre o comisie impartita in grupuri de cate doi evaluatori. Toti evaluatorii sunt persoane cu bogata experienta teoretica si de cercetare. Fiecare rezumat si lucrare vor fi evaluate concomitent de cei doi evaluatori, fara ca aceasta evaluare sa fie cunoscuta celuilalt. Se va nota cu note de la 1 la 5, 1 reprezentand un nivel foarte slab, iar 5 excelent. Se vor accepta rezumatele si lucrarile care vor obtine cel putin 4 la fiecare evaluator. Rezumatele si/sau lucrarile care vor obtine la un evaluator nota 1, 2 sau 3 vor fi trimise inapoi autorilor pentru refacere. Dupa refacere, procesul de evaluare se reia. Daca se obtine minimum 4, lucrarea va fi acceptata. Daca se va obtine o nota sub 4, atunci rezumatul sau lucrarea va fi definitiv respinsa.

De asemenea, evaluatorii pot accepta o lucrare cu conditia de prezentare a acesteia sub forma de poster si nu prezentare orala. Acest lucru va fi adus la cunostinta autorului principal si acesta va anunta decizia de continuare a participarii lucrarii sale la CNPT 2013 sau de retragere.

UNDE TRIMITETI REZUMATE SI LUCRARI

Va rugam trimiteti rezumatele si lucrarile in-extenso catre doamna Diana Vasile la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ghid redactare lucrare & rezumat

TIPURI DE LUCRARI

 

Lucrarile se pot incadra in urmatoarele categorii:

Cercetare - lucrari ale cercetatorilor sau echipelor de cercetare din psihologie, cercetari cantitative sau calitative.

Lucrari practice, aplicative - studii de caz din consiliere, psihoterapie, strategii de intervenție din cadrul institutiilor, propuneri de noi tehnici, metode de interventie sau asistare psihologica, psiho-educationala, psiho-sociala.

Studii teoretice - cele care propun idei noi, perspective noi, amendamente la teoriile existente, inclusiv review-uri toretice.

Lucrarile prezentate de invitatii speciali si cele acceptate de comisia stiintifica vor fi publicate intr-un volum cu ISBN.

Acceptarea lucrarilor se va face pe baza criteriilor anuntate de departamentul stiintific al CiNPT.

 

CALENDARUL LUCRARILOR

 

Data limita de primire a rezumatelor:
20 iunie 2015

Data limita de primire a raspunsului de acceptare sau respingere/refacere a rezumatului:
1 iulie 2015

Data limita de primire a rezumatelor refacute:
15 iulie 2015

Data limita de primire a lucrarilor in-extenso, pregatite pentru CD-ul conferintei:
15 septembrie 2015

Lucrarile vor fi trimise pe adresa de mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

EVALUAREA REZUMATELOR SI A LUCRARILOR

 

Evaluarea rezumatelor si a lucrarilor se va face de catre de doi evaluatori diferiți, în sistem ”blind review” (evaluarea relizata de un evaluator nu este cunoscută celuilalt evaluator). Toti evaluatorii sunt persoane cu bogata experienta teoretica si de cercetare. Se va nota cu note de la 1 la 5 (nota 1 reprezentand un nivel foarte slab, iar nota 5 excelent. Se vor accepta rezumatele si lucrarile care vor obtine cel putin nota 4 la fiecare evaluator. Rezumatele si/sau lucrarile care vor obtine la un evaluator nota 1, 2 sau 3 vor fi trimise inapoi autorilor pentru refacere. Dupa refacere, preocesul de evaluare se reia. Daca se obtine minimum nota 4, lucrarea va fi acceptata. Daca se va obtine o nota sub 4, atunci rezumatul sau lucrarea va fi definitiv respinsa.
Autorii pot opta pentru inscrierea lucrarilor la sectiunea Comunicari stiintifice sau la sectiunea Postere.
De asemenea, evaluatorii pot decide ca o lucrare sa fie acceptata la sectiunea Postere, chiar daca optiunea autorului este pentru Comunicari stiintifice. Acest lucru va fi adus la cunostinta autorului principal si acesta va anunta decizia de continuare a participarii cu lucrare la CiNPT 2015 sau de retragere.

 

REGULI DE REDACTARE PENTRU REZUMATE SI LUCRARI

 

Toate rezumatele si lucrarile in-extenso vor trebui sa respecte urmatoarele reguli de redactare:
- Format: A4;
- Margini: 2,5 cm;
- Font: Times New Roman, marimea 12;
- Spatiere: 1,5 randuri;
- Paragraf nou: de la capat de rand, fara spatii sau tab, fara spatiere intre paragrafe.


REZUMATELE LUCRARILOR

 

Rezumatele lucrarilor prezentate la CiNPT 2015 trebuie sa respecte urmatoarele criterii:
- Numar maxim de cuvinte: 250.
- Titlul lucrarii sa fie exprimat cat mai specific, nu general.
- Numele autorului sa fie intreg, alaturi de titlul stiintific, didactic (unde este cazul), institutia la care este afiliat.
- Daca lucrarea face parte din lucrarile de cercetare, atunci rezumatul va cuprinde clar obiectivele si ipotezele, lotul de subiecti, metodele folosite, rezultatele obtinute si principala(ele) concluzie(ii).
- Daca lucrarea face parte din lucrarile aplicative, atunci rezumatul va cuprinde premisele de la care s-a plecat, prezentarea persoanei sau a institutiei, modul de construire a strategiei de interventie, caracteristicile interventiei, rezultatele obtinute, semnificatia rezultatelor.
- Daca lucrarea face parte din studiile teoretice, atunci rezumatul va cuprinde teoriile de la care s-a plecat, premisele/cercetarile pe care se bazeaza sugestiile noi, noile idei, concepte.

 

LUCRARILE

 

Lucrarile prezentate la CiNPT 2015 trebuie sa respecte urmatoarele criterii (stilul APA):
- Numar maxim de pagini 10.
- Titlul lucrarii sa fie exprimat cat mai specific, nu general.
- Numele autorului sa fie intreg, alaturi de titlul stiintific, didactic (unde este cazul), institutia la care este afiliat.
- Lucrarea va include o introducere, o sectiune dedicata metodologiei sau studiului de caz sau strategiei de interventie, o sectiune dedicata rezultatelor si o sectiune de discutii si propuneri.
- Bibliografia va cuprinde toate sursele, inclusiv cele electronice.

Exemple de notare a surselor bibliografice:

Carti
Autor, I. N. (Anul). Titlul cartii. Localitatea: Editura.
Exemplu:
Rogers, C. R. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin.
Articole
Autor, I. N. (Anul). Titlul articolului. Titlul Revistei/Jurnalului sau Periodical, numarul volumului, numarul paginilor.
Exemplu:
Smith, L. V. (2000). Referencing articles in APA format. APA Format Weekly, 34, 4-10.
Surse electronice
Autor, A. A. (Anul). Titlul lucrarii. Obtinut de la sursa.
Exemplu:
Cherry, K. (2006). Guide to APA format. About Psychology. Retrieved from http://psychology.about.com/od/apastyle/guide
Alte surse electronice (autor neprecizat: echipe, institutii)
Titlul raportului/lucrarii. (Anul). sursa (publicatia, numarul, paginile sau adresa web)
Exemplu:
The ultimate APA format guidebook. (2006). Hartford, CT: Student Press.
sau
The ultimate APA format guidebook. (2006). http://psychology.about.com/od/apastyle


Link-uri pentru detalii de redactare a lucrarilor stiintifice in stilul sugerat de APA (Asociatia Americana de Psihologie)

http://www.apastyle.org/index.aspx?__utma=12968039.1984517826.1430806453.1431962545.1432016996.7&__utmb=12968039.1.10.1432016996&__utmc=12968039&__utmx=-&__utmz=12968039.1431669732.4.4.utmcsr=apa.org|utmccn=(referral)|utmcmd=referral|utmcct=/search.aspx&__utmv=-&__utmk=166075198

http://psychology.about.com/od/apastyle/a/apageneral.htm

 

PREZENTĂRI ORALE

 

Prezentarea lucrarilor acceptate se va face, in cea de a doua zi a conferintei, fiecare prezentare avand durata de 15 minute.

 

POSTERELE

 

Autorii pot opta pentru varianta de prezentare a lucrarii sub forma de poster. De asemenea, comisia de evaluare a lucrarilor poate accepta o lucrare doar daca ea va fi prezentata sub forma de poster, iar autorii pot accepta sau refuza aceasta forma de prezentare.
Pentru lucrarile ce vor fi prezentate ca poster, va rugam sa respectati urmatoarele criterii de elaborarea a posterelor:
- Marimea posterului: 1,5m (lungime) x 1m (inaltime).
- Sa cuprinda materiale scrise, dar si imagini/desene/scheme semnificative.
- Sa fie creativ si sugestiv pentru continutul sau.
- Sa poata fi lipit (oferim materiale pentru prinderea posterului).